அமரர் கிளறன்ஸ் பிரதீஸ்வரன்

அமரர் கிளறன்ஸ் பிரதீஸ்வரன்
பிறப்பு : 20/11/1991
இறப்பு : 11/09/2011

அன்பின் திருவுருவமே பண்பின் புகலிடமே

பாசத்தின் உறைவிடமே

நேசத்தின் ஒளிவிளக்கே

இனிய உமது நினைவுகளை

நெஞ்சில் தாங்கியபடி

நீங்கா நினைவுகளுடன்

அப்பா, அம்மா

தம்பிமார் - சனா, பாப்பா, பிரகான்

தங்கை - பிரத்திகா [சாறு]

தகவல்: குடும்பத்தினர்

அமரர் கிளறன்ஸ் பிரதீஸ்வரன்

அமரர் கிளறன்ஸ் பிரதீஸ்வரன்

Contact Information

Name Location Phone
குடும்பத்தினர் +94774399087

Share This Post

0 Comments - Write a Comment

Your Comment

 


  Welcome to eBags.com      Welcome to eBags.com      Welcome to eBags.com      Welcome to eBags.com      Welcome to eBags.com      Welcome to eBags.com      Welcome to eBags.com      Welcome to eBags.com